நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Cambodia.

Countries and Currency.

Nadukalum nanayangalum.

[Part - 3]

          உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கு நாணயங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது.

Countries and Currency - part 3.

          ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுக்கென்று தனி அடையாளங்களுடன் கூடிய நாணயங்களை உருவாக்கி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

          பகுதி 3 ல் கம்போடியா (Cambodia), கனடா (Canada), க்யூபா (Cuba), கட்டார் (Qatar), காம்பியா (Gambia), கிரீஸ் (Greece), கிரேட் பிரிட்டன் (Great Britain) மற்றும் கினியா (Guinea) ஆகிய நாடுகளின் நாணயங்களைப்பற்றி அறியலாம்.

கம்போடியா - Cambodia.

நாடு [Country] :- கம்போடியா - Cambodia.
தலைநகரம் [Capital ] :- புனோம் பென் - Phnom Penh.
நாணயம் [Currency ] :- கம்போடியன் ரியல் - Cambodian riel.
குறியீடு [Code] :- KHR.
சின்னம் [Symbol ] :- 
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
கம்போடியா தேசிய வங்கி - National Bank of Cambodia.

கம்போடியன் ரியல் - Cambodian riel.

Cambodian riel

கனடா - Canada.

நாடு [Country] :- கனடா - Canada.
தலைநகரம் [Capital ] :- ஒட்டாவா - Ottawa.
நாணயம் [Currency ] :- கனடா டாலர் - Canadian dollar.
குறியீடு [Code] :- CAD.
சின்னம் [Symbol ] :- $
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
கனடா வங்கி - Bank of Canada.

கனடா டாலர் - Canadian dollar.

Canadian dollar

க்யூபா - Cuba.

நாடு [Country] :- க்யூபா - Cuba.
தலைநகரம் [Capital ] :- அவானா - Havana.
நாணயம் [Currency ] :- கியூபா பீசோ - Peso.
குறியீடு [Code] :- CUP.
சின்னம் [Symbol ] :- $, $MN, ₱
மத்திய வங்கி [Central bank] :-
கியூபா மத்திய வங்கி - Central bank of Cuba.

கியூபா பீசோ - Peso.

Cuba peso

கட்டார் - Qatar.

நாடு [Country] :- கட்டார் - Qatar.
தலைநகரம் [Capital ] :- தோகா - Doha.
நாணயம் [Currency ] :- கத்தாரி ரியால் - Qatari riyal.
குறியீடு [Code] :- QAR.
சின்னம் [Symbol ] :- QR or ر.ق
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
கட்டார் மத்திய வங்கி - Qatar Central Bank.

கத்தாரி ரியால் - Qatari riyal.

Qatari riyal

காம்பியா- Gambia.

நாடு [Country] :- காம்பியா - Gambia.
தலைநகரம் [Capital ] :- பஞ்சுல் - Banjul.
நாணயம் [Currency ] :- டலாசி - Dalasi.
குறியீடு [Code] :- GMD.
சின்னம் [Symbol ] :- D.
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
காம்பியா மத்திய வங்கி - Central Bank of The Gambia.

டலாசி - Dalasi.

Gambia Dalasi

கிரீஸ் - Greece.

நாடு [Country] :- கிரீஸ் - Greece.
தலைநகரம் [Capital ] :- ஏதென்ஸ் - Athens.
நாணயம் [Currency ] :- யூரோ - Euro.
குறியீடு [Code] :- EUR.
சின்னம் [Symbol ] :- 
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
ஐரோப்பிய மத்திய வங்கி - European Central Bank.

யூரோ - Euro.

Greece euro

கிரேட் பிரிட்டன் - Great Britain.

நாடு [Country] :- கிரேட் பிரிட்டன் - Great Britain.
தலைநகரம் [Capital ] :- லண்டன் - London.
நாணயம் [Currency ] :- பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் - pound sterling.
குறியீடு [Code] :- GBP.
சின்னம் [Symbol ] :- £ or P
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
இங்கிலாந்து வங்கி - Bank of England.

பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் - pound sterling.

Great Britain pound sterling

கினியா - Guinea.

நாடு [Country] :- கினியா - Guinea.
தலைநகரம் [Capital ] :- கோனாக்ரி -  Conakry.
நாணயம் [Currency ] :- கினியா பிராங்க் -  Guinean franc.
குறியீடு [Code] :- GNF.
சின்னம் [Symbol ] :- FG.
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
கினியா குடியரசின் மத்திய வங்கி -Central Bank of the Republic of Guinea.

கினியா பிராங்க் -  Guinean franc.

Guinean franc

          இத்தொடரின் 4வது பகுதியை பார்வையிட கிளிக்குங்க >> நாடுகளும் நாணயங்களும் - countries and currency - Guyana. <<


கருத்துரையிடுக

4 கருத்துகள்

உங்களின் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிருங்கள் . நிர்வாகத்தின் பரிசீலனைக்குப்பின் வெளியிடப்படும்.