"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Cambodia.

நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Cambodia.

Countries and Currency.

[Part - 3]

உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கு நாணயங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது.

ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுக்கென்று தனி அடையாளங்களுடன் கூடிய நாணயங்களை உருவாக்கி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

பகுதி 3 ல் கம்போடியா (Cambodia), கனடா (Canada), க்யூபா (Cuba), கட்டார் (Qatar), காம்பியா (Gambia), கிரீஸ் (Greece), கிரேட் பிரிட்டன் (Great Britain) மற்றும் கினியா (Guinea) ஆகிய நாடுகளின் நாணயங்களைப்பற்றி அறியலாம்..

  Nadukalum nanayangalum.

  கம்போடியா - Cambodia.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Cambodia கம்போடியா
  தலைநகரம் - Capital Phnom Penh புனோம் பென்
  நாணயம் - Currency Cambodian riel கம்போடியன் ரியல்
  குறியீடு - Code KHR KHR
  சின்னம் - Symbol
  மத்திய வங்கி - Central bank National Bank of Cambodia கம்போடியா தேசிய வங்கி

  கம்போடியன் ரியல் - Cambodian riel.

  Cambodian riel

  💢💢💢💢

  கனடா - Canada.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Canada கனடா
  தலைநகரம் - Capital Ottawa ஒட்டாவா
  நாணயம் - Currency Canadian dollar கனடா டாலர்
  குறியீடு - Code CAD CAD
  சின்னம் - Symbol $ $
  மத்திய வங்கி - Central bank Bank of Canada கனடா வங்கி

  கனடா டாலர் - Canadian dollar.

  Canadian dollar

  💢💢💢💢

  க்யூபா - Cuba.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Cuba க்யூபா
  தலைநகரம் - Capital Havana அவானா
  நாணயம் - Currency Peso கியூபா பீசோ
  குறியீடு - Code CUP CUP
  சின்னம் - Symbol $, $MN, ₱ $, $MN, ₱
  மத்திய வங்கி - Central bank Central bank of Cuba கியூபா மத்திய வங்கி

  கியூபா பீசோ - Peso.

  Cuba peso

  💢💢💢💢

  கட்டார் - Qatar.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Qatar கட்டார்
  தலைநகரம் - Capital Doha தோகா
  நாணயம் - Currency Qatari riyal கத்தாரி ரியால்
  குறியீடு - Code QAR QAR
  சின்னம் - Symbol QR or ر.ق QR or ر.ق
  மத்திய வங்கி - Central bank Qatar Central Bank கட்டார் மத்திய வங்கி

  கத்தாரி ரியால் - Qatari riyal.

  Qatari riyal

  💢💢💢💢

  காம்பியா- Gambia.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Gambia காம்பியா
  தலைநகரம் - Capital Banjul பஞ்சுல்
  நாணயம் - Currency Dalasi டலாசி
  குறியீடு - Code GMD GMD
  சின்னம் - Symbol D D
  மத்திய வங்கி - Central bank Central Bank of The Gambia காம்பியா மத்திய வங்கி

  டலாசி - Dalasi.

  Gambia Dalasi

  💢💢💢💢

  கிரீஸ் - Greece.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Greece கிரீஸ்
  தலைநகரம் - Capital Athens ஏதென்ஸ்
  நாணயம் - Currency Euro யூரோ
  குறியீடு - Code EUR EUR
  சின்னம் - Symbol
  மத்திய வங்கி - Central bank European Central Bank ஐரோப்பிய மத்திய வங்கி

  யூரோ - Euro.

  Greece euro

  💢💢💢💢

  கிரேட் பிரிட்டன் - Great Britain.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Great Britain கிரேட் பிரிட்டன்
  தலைநகரம் - Capital London லண்டன்
  நாணயம் - Currency pound sterling பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்
  குறியீடு - Code GBP GBP
  சின்னம் - Symbol £ or P £ or P
  மத்திய வங்கி - Central bank Bank of England இங்கிலாந்து வங்கி

  பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் - pound sterling.

  Great Britain pound sterling

  💢💢💢💢

  கினியா - Guinea.

  Classification English Tamil
  நாடு - Country Guinea கினியா
  தலைநகரம் - Capital Conakry கோனாக்ரி
  நாணயம் - Currency Guinean franc கினியா பிராங்க்
  குறியீடு - Code GNF GNF
  சின்னம் - Symbol FG FG
  மத்திய வங்கி - Central bank Central Bank of the Republic of Guinea கினியா குடியரசின் மத்திய வங்கி

  கினியா பிராங்க் -  Guinean franc.

  Guinean franc

  இத்தொடரின் 4வது பகுதியை பார்வையிட கிளிக்குங்க >> நாடுகளும் நாணயங்களும் - countries and currency - Guyana. <<

  🔼🔽🔼🔽🔼🔽🔼🔽

  📕இதையும் படியுங்களேன்.

  கருத்துரையிடுக

  4 கருத்துகள்

  உங்களின் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிருங்கள் . நிர்வாகத்தின் பரிசீலனைக்குப்பின் வெளியிடப்படும்.