நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Somalia.

Countries and Currency.

Nadukalum nanayangalum.

[Part - 6]

          வர்த்தகத்திற்கு நாணயங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுக்கென்று தனி அடையாளங்களுடன் கூடிய நாணயங்களை உருவாக்கி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

Countries and Currency - part 6

          ஒவ்வொரு நாடுகளும் பயன்படுத்திவரும் நாணயங்களை பற்றிய விபரங்களை இங்கு காண்போம்.

          பகுதி 6ல்  சோமாலியா (Somalia), சவுதி அரேபியா (Saudi Arabia), தைவான் (Taiwan), தாய்லாந்து (Thailand), தான்ஸானியா (Tanzania) மற்றும் துருக்கி (Turkey) ஆகிய நாடுகளின் நாணய மதிப்பீடுகளை காண்போம்.

சோமாலியா - Somalia.

நாடு [Country] :- சோமாலியா - Somalia.
தலைநகரம் [Capital ] :- மொகடீசு - Mogadishu.
நாணயம் [Currency ] :- சோமாலி ஷில்லிங்கு - Somali Shilling.
குறியீடு [Code] :- SOS.
சின்னம் [Symbol ] :- Sh.So.
மத்திய வங்கி [Central bank] :-
 சோமாலிய மத்திய வங்கி - Central Bank of Somalia. 

Somali Shilling

Somali Shilling

சவுதி அரேபியா - Saudi Arabia.

நாடு [Country] :- சவுதி அரேபியா - Saudi Arabia.
தலைநகரம் [Capital ] :- ரியாத் - Riyadh.
நாணயம் [Currency ] :- சவுதி ரியால் -  Saudi Riyal.
குறியீடு [Code] :- SAR.
சின்னம் [Symbol ] :- SAR or ﷼
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
சவுதி அரேபிய நாணய ஆணையம் - Saudi Arabian Monetary Authority.

Saudi Riyal.

Saudi Riyal

தைவான் - Taiwan.

நாடு [Country] :- தைவான் - Taiwan.
தலைநகரம் [Capital ] :- தாய்பெய் - Taipe.
நாணயம் [Currency ] :- புதிய தாய்வான் டாலர் - New Taiwan dollar.
குறியீடு [Code] :- TWD.
சின்னம் [Symbol ] :- NTS, $.
மத்திய வங்கி [Central bank] :-  
தைவான் குடியரசின் மத்திய வங்கி - Central Bank of the republic of Taiwan.

New Taiwan dollar

New Taiwan dollar

தாய்லாந்து - Thailand.

நாடு [Country] :- தாய்லாந்து - Thailand.
தலைநகரம் [Capital ] :- பேங்காக் - Bangkok.
நாணயம் [Currency ] :- பாட் - Baht.
குறியீடு [Code] :- THB.
சின்னம் [Symbol ] :- ฿ .
மத்திய வங்கி [Central bank] :- 
தாய்லாந்து வங்கி - Bank of Thailand.

Baht

Thailand Baht

தான்சானியா - Tanzania.

நாடு [Country] :-  தான்சானியா - Tanzania.
தலைநகரம் [Capital ] :- டொடோமா - Dodoma.
நாணயம் [Currency ] :- தன்சானியா ஷில்லிங்கு - Tanzanian Shilling.
குறியீடு [Code] :- TZS.
சின்னம் [Symbol ] :- TSh.
மத்திய வங்கி [Central bank] :-
 தான்சானியா வங்கி - Bank of Tanzania.

Tanzanian Shilling

Tanzanian Shilling

துருக்கி - Turkey.

நாடு [Country] :- துருக்கி - Turkey.
தலைநகரம் [Capital ] :- அங்காரா - Ankara.
நாணயம் [Currency ] :- புது துருக்கிய லிரா - New Turkish lira.
குறியீடு [Code] :- TRY.
சின்னம் [Symbol ] :- 
மத்திய வங்கி [Central bank] :- துருக்கி குடியரசின் மத்திய வங்கி - Central Bank of the Republic of Turkey.

New Turkish lira.

New Turkish lira

          இந்த தொடரின் 7 வது பகுதியை பார்வையிட கிளிக்குங்க >> நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Myanmar. <<கருத்துரையிடுக

2 கருத்துகள்

உங்களின் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிருங்கள் . நிர்வாகத்தின் பரிசீலனைக்குப்பின் வெளியிடப்படும்.