அக்டோபர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அமினோ அமிலங்கள் - Amino Acids in Tamil - Part 3.
அமினோ அமிலங்கள் - Amino Acids in Tamil - Part 2.
அமினோ அமிலங்கள் - Amino Acids in Tamil - Part 1.
நாகப்பாம்பு - நல்ல பாம்பு - Cobra Snake - Indian Cobra - part 2.
நாகப்பாம்பு - நல்ல பாம்பு - Cobra Snake - Indian Cobra - part 1.
 கொடிப்பசலை - Malabar Spinach.
வள்ளல் கீரை - Water Spinach.