மே, 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கறுவாப்பட்டை - இலவங்கப்பட்டை - Cinnamon - Cinnamomum verum.
பச்சைப்பாம்பு - Pachai Pambu - Common Green Vine Snake.
சுருட்டை விரியன் - Surutai Viriyan - Saw-scaled viper.
பச்சை மாம்பா - Pachai Mamba - Green Mamba.