ஆகஸ்ட், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கறிவேப்பிலை - Karuveppilai - Curry Leaf.
மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி - Manjal Karisalankanni - Sphagneticola calendulacea.
வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி - Eclipta prostrata - Karisalankanni - False Daisy.
கீழாநெல்லியும் வைரஸ் அழற்சி காமாலையும் - Keelanelli - Viral inflammatory jaundice.