"தேடிச் சோறு நிதம் தின்று 😝 பல சின்னஞ் சிறு கதைகள் பேசி 💋 வாடித் துன்ப மிக வுழன்று 😡 பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து 👅 நரை கூடிக் கிழப் பருவ மெய்தி 👴 கொடுங் கூற்றுக் கிரை யெனப் பின் மாயும் 💀 பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே 👻 நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ?"
Scientificjudgment
மே, 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாரதம் கண்ட பாரதப் பிரதமர்கள் - Bharatham kanda bharatha pirathamarkal - Prime Minister of India.
பாரத் மாதா கி ஜே - நரேந்திர மோடி - Bharat mata ki jai - Narendra modi.
அஜினோமோட்டோ - Ajinomoto.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Indonesia.
நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - USA.
வஜ்ராசனம் - vajrasana.
கார சாரமான தகவல்கள். general-knowledge.